Contact : +261 34 05 415 47 | Nous suivre :

Antaninarenina, Antananarivo, Faritra Analamanga
Fivorian’ireo mpitantana ny « Aires marines protégées »aty amin’ny Ranomasimbe Indianina Andrefana

 

Nifarana androany rehefa notontosana nandritran’ny telo andro teto Madagasikara ny Fivorian’ireo mpitantana ny « Aires marines protégées » aty amin’ny Ranomasimbe Indianina Andrefana. Miisa 21 mianadahy izy ireo no nandray anjara tamin’izany fivoriana izany, nahitana ny avy any Tanzania, Afrika Atsimo, Kenia, Seychelles, Kaomaoro, Mozambika ary Madagasikara.

Tanjona tamin’izany fivoriana izany moa ny nijerena ny hanatsarana ireo « Aires marines protégées » ireo izay ao anatin’ny lisitra maintson’ny IUCN, nojerena ihany koa ny mety hanampiana ireo mpitantana eo amin’ny lafiny atontan-kevitra, ara-bola sy amin’ny fitantanana. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia miisa 15 ireo « Aires marines protégées » tafiditra ao anatin’io lisitra maintso io.

Tonga namarana izany tamin’ny fomba ofisialy Atoa Ministran’ny Jono sy ny Toekarena Manga, MAHATANTE Paubert, notronin’Atoa Tale Jeneralin’ny Toekarena Manga eo anivon’ny Ministera.