Contact : +261 34 05 415 47 | Nous suivre :

Hôtel Azura, Tolagnaro, Faritra Anôsy
Famoahana ireo mpampiofana momba ny “Outil GERME”, niarahana tamin’ny OIT

 

Notanterahana ny 24 Mey 2024 teo, tao amin’ny Hotel Azura, Tolagnaro ny lanonana namoahana ireo mpampiofana miisa 17 mianadahy vao avy nofanina mahakasika ny “Outil GERME”, niarahana tamin’ny OIT (Organisation Internationale du Travail) na ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Asa.

Izao no tanteraka dia nohon’ny ezaka avy amin’ny Tetikasa « Ecolangouste Sud » sy ny « Pro Agro Youth » avy ao amin’ny OIT. Ny “Outil GERME” izay halavaina amin’ny hoe “Gérer au Mieux Votre Entreprise” dia fitaovana iray hahafahana mampahomby amin’ny fitantanana orinasa anankiray.

Nofanina araka izany izy 17 mianadahy ireto izay avy amin’ny faritra maro manerana ny nosy mba ho tonga mpampiofana matihanina mahakasika ity “Outil GERME” ity ary hampita izany amin’ireo tanora eny anivon’ny Faritra misy azy avy ao aorian’izao.

Anisan’ny zava-kendrena amin’izao hetsika izao ny mba hampiroboroboana ny asa mahavelona sy ny eo amin’ny fomba fitantanana orinasa ho an’ny tanora sy ho an’ireo izay manana vina sy tetikasa hanangana orinasal mahavelona.

Tao aorian’ny fampiofanana dia nozarana “Certificat” ireo mpandray anjara ho fanamarinana ny fanatrehan’izy ireo izany fiofanana izany.
Tonga nanome voninahitra ity lanonana ity moa Atoa Tale Jeneralin’ny Toekarena Manga, ny solontenan’ny Faritra Anôsy sy ireo olo-manankaja maro tao an-toerana ary ny solontena avy ao amin’ny OIT.