Contact : +261 34 05 415 47 | Nous suivre :

Ivandry, Antananarivo, Faritra Analamanga
Fanaingana ny tetikasa telo vaovaon’ny USAID

 

Notanterahina anio 16 Mey 2024 teny Ivandry, Antananarivo, ny fanaingana ireo tetikasa telo vaovaon’ny USAID dia ny Tetikasa ny HARENA (Projet de conservation terrestre), Tetikasa RIAKE (Projet de conservation marine et côtière) ary ny Tetikasa MIZANA (Projet de gouvernance environnementale). Ireto tetikasa vaovao nosokafan’ny USAID ireto dia famatsiam-bola mitetina 41 Tapitrisa Dolara ho an’ny fiarovana sy ny fitantanana ny tontolo iainana eto Madagasikara mandritra ny dimy taona manaraka.


Amin’ireo tetikasa vaovao ireo dia ny RIAKE no tafiditra amin’ny fampiroboroboana ny Jono sy ny Toekarena Manga izay mifantoka amin’ny fanatsarana sy ny fitantanana maharitra ireo harena an-dranomasina sy ny fanatsarana ny velotenan’ireo mpanjono madinika any ifotony. Faritra hiasan’ny tetikasa moa ny Faritra Atsimo Andrefana, Menabe, DIANA ary ny helo-dranon’ny Antongil.


Tonga nanotrona sy nanome voninahitra ity lanonana ity Atoa Ministran’ny Jono sy ny Toekarena Manga, MAHATANTE Paubert, niaraka tamin’Atoa Ministrin’ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovain-jafy ary Rtoa Masoivohon’i Firenena Amerikanina monina sy miasa eto Madagasikara.