Contact : +261 34 05 415 47 | Nous suivre :

Actualités

 • Prix de Leadership Africain pour l’Économie Bleue décerné au
  Ministre de la Pêche et de l’Économie Bleue, Dr MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert
 • Siège de la FAO – Viale delle Terme di Caracalla – Rome ITALY
  fivoriana antampony iraisam-pirenena faha 36 ny komitin’ny Jono (36th COFI).
  Tontosaina eto anivon’ny FAO ny 08 – 12 jolay 2024 ny fivoriana antampony iraisam-pirenena faha 36 ny komitin’ny Jono (36th COFI) ka Firenena miisa 194 mpikambana eo anivon’izany Komity Iraisam-pirenena ny Jono (COFI) izany no samy voasolo tena eto ka anisan’izany i Madagascar amin’ny alalan’ny Rtoa DRPEB Vakinankaratra izay nahazo fanasana manokana amin’ny maha mpanamora « Facilitateur » azy eo anivon’ny Vondrona Afrikana (AU-IBAR) sy ny Vovonana « SIDS’ Afrikana, ny ekipa WWF sy ny solotenan’ny Mpanjono ary ny ekipa ny maso ivohon’ny Madagascar aty Rome.
    Marihina fa mandray anjara ihany koa isika Malagasy amin’ireo « Side Event » maromaro toy ny « Session 10eme anniversaire PFRS » sy ny « 3eme réunion Plateforme SIDS africaine » ary indrindra ny fisoloana tena an’i Madagascar amin’ny maha Firenena mambra ny COFI azy. Izany no hatao mba hikarohana fiaraha-miasa ho fampandrosoana hatrany ny sehatry ny Jono Malagasy.
 • Ambodifôtatra, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Fampiofanana momba ny fambolena lomotra
    Nandritra ity iraka nataon’Atoa Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Mahatante Tsimanaoraty Paubert dia nampiofana ireo solontenan’ny Mpamboly lomotra ao Sainte Marie ny tenany. Niatrika izao fizarana izao ny solontenan’ny Orinasa telo sy ireo Mpamboly tsy miankina. Marihina fa manodidina ny 1.000 ny isan’ireo olona manao izany fambolena lomotra izany ary manodidina ny 200 taonina isan-kerinandro ny vokatra lomotra lena.
     Nambaran’Atoa Minisitra fa mahatratra 36 tapitrisa taonina isan-taona ny lomotra vokarina manerantany. Ary i Azia no mitazona ny loha laharana satria maherin’ny 70% no lomotra vokarina ao. Manodidina ny 3.000 taonina isan-taona kosa ny vokatra eto Madagasikara ankehitriny raha toa ka 1.200 taonina izany ny taona 2021. Tanjona ny hahatratra 25.000 taonina lomotra maina ny Taona 2030.
  Manoloana izany tanjona izany dia efa miparitaka manerana an’i Madagasikara ny fambolena lomotra ankehitriny izay hita ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana, Menabe, DIANA, SAVA, Analanjirofo. Teknika roa no tena ampiasaina, ilay off bottom na fambolena miala kely amin’ny tany sy ny longline izay miala kely ihany koa ny faritra ambanin’ny ranomasina (surface). Samy mampiasa tady ireo teknika ireo. Ka ilay fampiasana tsatoka na piquet en galva no tena mampiavaka ny fambolena lomotra ao Sainte Marie.
 • Ambodifôtatra, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Fitsidihana tsenan’ny trondro sy fihaonana amin’ireo mpivarotra trondro
  Nijery ireo toerana ivarotana trondro sy nihaona amin’ny Mpivarotra trondro ao Sainte Marie ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Paubert Mahatante. Hita teto fa tena mbola manana vokatra ity faritra ity ary voamarina fa ny vahoaka aty no isan’ny tena mihinana trondro betsaka eto Madagasikara.
  Hatsangana tsy ho ela ihany koa ny fikambanana RENAFEP na ny Reseau National des Femmes œuvrant dans la Pêche hahafahana manohana ireo renim-pianakaviana izay misehatra amin’ity fihariana ity. Hatao ihany koa ny fampifandraisana azy ireo amin’ireo tambajotra eto Madagasikara sy ao Afrika.
 • Ambodifôtatra, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Fitsidihana ny toerana fampagatsiahana vokatra (chambre froide)
  Ity toerana ity dia fiarahamiasa miaraka amin’ny Ministeran’ny fahasalamana, ny tsy miankina ary ny Minisiteran’ny Jono sy Toekarena Manga izay notohanan’ny ONG GRET. Manana fahafahana 08 taonina (capacité de congélation) ary ahitana milina manamboatra ranomandry (la glace en paillette) 500kg isanandro. Mampidi-bola manodidina ny Ar5 tapitrisa isam-bola io toerana io kanefa mbola 800kg amin’ny 08 taonina no tonga ao.
  Nanentana ny rehetra ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Paubert Mahatante sy ireo Manampahefana izay nanotrona azy ary nanome ireo toromarika ny hanadiovana ny manodidina.
 • Fokontany Ambatorao, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Fanolorana fotodrafitrasa ho fanohinam-bokatra Avy andranomasina
  Isan’ny mamatsy vokatra andranomasina an’i Ambodifotatra izay ahitana olona betsaka indrindra ao Sainte Marie i Ambatorao noho izy isan’ny ahitana Mpanjono betsaka. 30km any amin’ny tapany avaratr’i Sainte Marie no misy azy. Mivoaka avy ao ny trondro, ny horita sy ny maro samihafa…
  Natolotra ireo Mpanjono ity fotodrafitrasa ho fanodinana vokatra ity hahafahana manao fumage sy séchage ary manena ilay vokatra simba nohon’ny habetsahany. Ahitana efitra fanodinam-bokatra sy efitra fitahirizana vokatra ity toerana ity ary efa azo ampiasaina.
  Faly ireo Mpanjono ary nankasitraka ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Paubert Mahatante izay notronin’ireo Olomboafidy sy Olomboafidy aty an-toerana.
 • Ankôbahôba, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  fihaonana amin’ireo Mpamboly lomotra
    Nandritra ity iraka nataon’Atoa Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga eto Sainte Marie ity dia nisy ny fihaonana izay niarahany tamin’ireo Mpamboly lomotra. Nanontany ireto farany hoe maninona no fetraina ho 600 toratady (600 lignes) ny olona iray sns. Ao ihany ihany koa ny resaka vidin’ny lomotra izay Ar100/kg ny lena.
   Nanambara ny Minisitra fa asiana io fetra io ho an’ny Orinasa NBS izay tsy lalàna akory fa fomba napetraka mba hahafahan’ny olona iray hahavita hikarakara tsara ilay fambolena ataony ka tsy hisy fandotoana ny tontolo iainana. Nanambara ihany koa ny tenany fa Mbola hanao fanadihadiana momba ny vidin’ny lomotra manerana an’i Madagasikara sy aty Afrika (benchmark) ka handroso sosokevitra avy eo.
  Afa-po amin’ny fifanakalozana ara-teknika sy momba ireo lalàna vaovao toy ny didim-pitondrana laharana 841/2024 mahakasika ny fambolena lomotra eto Madagasikara ny roa tonta. Nanotrona an’Atoa Minisitra teto ireo Olom-boafidy sy Olom-boatendry eto Sainte Marie sy eo anivon’ny Faritra Analanjirofo.
 • Ankobahoba, Ilampy, Lôhatrôzogno, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  fanarahamaso ireo fambolena lomotra
  Raha tsiahivina dia Orinasa Mpamboly lomotra telo no misy eto Sainte Marie (Madalague, SOVALG ary Nosy Boraha Seaweed na NBS). Manodidina ny 200 taonina isam-bolana eo ny vokatra azo ary mampiasa olona mivantana sy ankoloka manodidina ny arivo. Mapidi-bola eo amin’ny Ar1,5 ka hatramin’ny Ar2 tapitrisa isam-bolana ny fambolena lomotra eto Sainte Marie.
  Ilay teknika fambolena « semi flottante » no hita eto. Mampiasa ilay « piquets en galva » mba hialana amin’ilay fampiasana hazo. Tsy misy intsony ny fampiasana ilay piquets hazo izay nohatsaraina ankehitriny. Marihina ihany koa fa tsy mampiasa bouteilles en plastique ny eto Sainte Marie ary ity modely ity no haparitaka maneraka an’i Madagasikara.
  Nanao ny fanarahamaso rehetra ny fambolena lomotra izay ataon’ireo Orinasa telo eto antoerana ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Mahatante Tsimanaoraty Paubert ary nanamafy fa mila fazotoana ity asa ity satria mila fikarakarana isanandro toy ny fanesorana ireo lomotra ratsy (mitovy amin’ny ahi-dratsy ihany amin’ny fambolena antanety). Nanome ireo toromarika samihafa ny tenany hanatsarana hatrany ity sehatr’asa ity.
 • Ambodifotatra, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Nivaha tamin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana ny olan’ny fambolena lomotra
  Taorian’ny fifampiresahana tamin’ny hery velona rehetra izay notarihin’Atoa Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga Paubert Mahatante momba ny olan’ny fambolena lomotra dia hita fa tsy olana ara-teknika velively ny olana nisy nandritry ny volana maromaro fa olana arak’olona.
   Manoloana an’izany dia niroso amin’ny fampihavana ireo ahitana olana rehetra ny Minisitra Tomponandraikitra ary nahitam-bokany izany. Nanaiky ny fandaminana napetraka ireo hery velona rehetra izay natrehin’ireo Manam-pahefana isan-tsokajiny rehetra aty an-toerana. Voafetra ho isaky ny 15 andro ny fandoavana ny volan’ny mpamboly lomotra. Ho raisin’ny Orinasa NBS sy SOVALGUE avokoa ireo vokatra tsy lanin’ny Orinasa Madalague. Samy hanitatra ireo toerana hanamainana lomotra ireo Orinasa telo ka tsy misy ahiana ny fandraisana lomotra eto Nosy Boraha.
   Niafara tamin’ny lanonana ara-pomba Malagasy tamin’ny alalan’ny famonoana omby sy ny sakafo mitam-pihavanana ny famahana ny olana nisy teo amin’ny Mpamboly lomotra sy ny Tompon’Orinasa iray eto Sainte Marie. Nisaotra ny rehetra ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga ary nanamafy hatrany ny fahavononany sy ny departemanta tarihiny hanohana ity fihariana lomotra ity mba hisorohana ny tsy fananan’asa eto Madagasikara.
 • Ambodifotatra, Distrika Sainte Marie, Faritra Analanjirofo
  Famahana ny olana momba ny fambolena lomotra
  Efa amam-bolana maromaro no naharaisana fitarainana ny mahakasika ny fambolena lomotra aty Sainte Marie na Nosy Boraha. Tsiahivina fa Orinasa telo ankehitriny no mamboly sy manondrana lomotra aty an-toerana : Madalgue, SOVALGUE ary NBS na ny Nosy Boraha Seaweed. Mamorona asa mivantana manodidina ny arivo eo ho eo ireo Orinasa ireo ary tanora amam-behivavy avokoa ny ankamaroany.
   Marihina ihany koa fa vokatra manodidina ny 200 taonina lena (algues fraîches) isam-bolana no raisin’ireo Orinasa telo ireo. 3.000 taonina maina (30.000 taonina lena) isan-taona no vokatra aondran’i Madagasikara isan-taona. Tanjona ny hanondranana hatramin’ny 25.000 taonina maina mialohan’ny taona 2030 ka izany no mahatonga ny Minisitera mametraka ireo paikady rehetra. Navoaka ny « arrêté » na Didim-pitondrana laharana 841/2024 mifehy ny fambolena lomotra eto Madagasikara.
   Namory ireo mpamboly lomotra, Tompon’Orinasa ary Raiamandreny ahitana olom-boafidy sy Olom-boatendry eto Nosy Boraha ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Mahatante Tsimanaoraty Paubert hitadiavam-bahaolana maharitra momba ny fambolena lomotra izay mampidi-bola hatramin’ny 02 tapitrisa ariary isam-bolana isaky ny fianakaviana izay manao azy.
 • Sainte Marie , Faritra Analanjirofo
  Fitsidihana hiarahana amin’A/toa Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga
  Ankoatran’ny resaka Jono Dia seha-pihariana anisan’ny mampalaza an’i Sainte Marie ihany koa ny fambolena Lomotra izay tena Anisan’ny asa fiharian’ny ankamaroan’ny Mponina ao an-toerana.
  Mandritra ity fitsidihana izay iarahana amin’A/toa MAHATANTE Paubert ity Dia hifampitafa Sy hampiravona ny olana misy eo amin’ny Orinasa mampiasa izany ny tenany miaraka amin’ireo mpamboly Lomotra mba hisian’ny marimaritra iraisana eo amin’ny roa Tonta hafahana mampiroborobo ity sehatra iray ity ao an-toerana.
  Ankoatr’izay Dia Hisy ny fitsidihana ny Toerana fambolena ireo Lomotra , ny fihaonana mivantana amin’ireo mpiompy trondro Ary ny fanarahamaso ireo asa fampandrosoana izay sahanin’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena manga any amin’ny Faritra iny.
 • Novotel Ankorondrano , Antananarivo , Faritra Analamanga
  Atrikasa fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny Tetikasa BIODEV2030 andiany faharoa
  Notanterahina ny 4 Jolay 2024 ny fanaingana amin’ny fomba ofisialy ny Tetikasa BIODEV2030 andiany faharoa vatsian’ny AFD vola izay mifantoka manokana amin’ny fampifandraisana ny fikajiana ny zavaboahary  sy ny fampandrosoina lovain-jafy  sy maharitra.
  Tetikasa Dia miara miasa amin’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena manga , ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy Ary WWF kosa no Manatanteraka izany.
  Hifantoka bebe kokoa anatin’ny fampidirana ny fikajiana ny zavaboary ao anatin’ny fomba fanantaterahana sy fiasana eo amin’ny sehatry ny Jono makamba. Ny makamba izay anisan’ny kitro hifaharan’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ka atao vaidohan-draharaha ny Fijerena azy tsy ho lany tamingana.
 • Fanentanana amin’ny tsy tokony hampiasana « Lay misy ody moka » amin’ny resaka fanjonoana
 • Atelier de lancement 04 Juillet 2024 – BIODEV2030 Phase II
 • Antananarivo ,Faritra Analamanga
  FFAMPIOFANANA FIOMPIANA TRONDRO 4 Jolay 2024
  Ny eto anivon’ny Ministeran’ny ny Jono Sy ny Toekarena Manga Dia manohy ireo ezaka rehetra amin’ny fanampariahana ny fampiofanana fiompiana trondro ho an’ny olon-drehetra tsy an-kanavaka ho fampiroboroboana ny asa manga amin’ny alalan’ny fihariana anaty rano.
  Omena ireo mpiofana avokoa ireo fomba fiompiana trondro rehetra toy ny Fiompiana trondro an-tanimbary ,an-dobo ary anaty fefy mitsingevana.
  Ho an’ny Anio Dia Teto Ampandrianomby no nanataterahana izany izay Narahina fanentanana avy amin’A/toa Minisitra MAHATANTE Paubert mahakasika ny zava-dehibe ny asa fihariana fiompiana trondro , ireo fitaovana tsy tokony hampiasaina amin’ny resaka fanjonoana sns…
  Isaorana hatrany ireo mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fanatanterahana ity Hetsika fampiofanana fiompiana trondro ity.
 • Ampandrianomby, Antanananarivo
  Atelier de restitution de la cartographie des risques de corruption liés à l’octroi d’autorisation de pêche, de collecte et de procédures de contrôle des exploitations
  Afin d’améliorer la gouvernance halieutique à Madagascar et de préserver les ressources marines de notre pays, le Service Territoriale de l’Éducation et de la Prévention du #BIANCO Antananarivo avec la collaboration du Service sur la Transparence et Anti-Corruption, #STAC, du MPEB, a organisé un atelier sur la « cartographie des risques de corruption liés à l’octroi d’autorisation de pêche, de collecte et de procédures de contrôle des exploitations » qui s’est tenu le 27 et 28 Mars 2024 à l’hôtel Panorama Andrianarivo.
   À la suite de cet atelier, une restitution des données collectées a été présentée le 03 Juillet 2024 au sein du Ministère de la Pêche et de l’Économie Bleue Ampandrianomby, Antananarivo dont on a adopté l’approche « Anti-corruption Works » avec l’implication active des acteurs concernés du secteur pêche et aquaculture sur l’octroi d’autorisation de pêche, d’autorisation de collecte, d’agrément sanitaire et d’exportation ainsi que le contrôle des exploitations.
  Sachant que la corruption est un frein au développement économique d’un pays, Il a été marqué lors de cet atelier que la mise en œuvre de cette cartographie des risques de corruption sera une pierre à l’édifice pour l’éradication de la corruption qui commencera par un volet d’éducation et de prévention.
  Dans son allocution, Monsieur le Ministre, MAHATANTE Paubert, a souligné l’importance de la collaboration entre le #MPEB, la Société Civile et autres parties prenantes pour la lutte contre la corruption afin que le secteur pêche et économie bleue à Madagascar, soit un exemple de transparence sur tout le continent Africain et dans l’Océan Indien.
 • Hotel Président, Séoul, Repoblikan’ny Korea Atsimo
  Fivoriana an-tampon’ny fifanarahana hoan’ny Jono
  Notanterahina ao Séoul, Korea Atsimo ny 01 ka hatramin’ny 05 Jolay 2024 izao fivoriana an- tampon’ny fifanarahana hoan’ny Jono ao atsimon’ny ranomasimbe Indiana (Accord de Pêche de l’Océan Indien na APSOI/ SIOFA).
   Anisan’ny mandray anjara feno amin’izany i Madagasikara, amin’ny maha- mpanaramaso ka ny Talem- paritry ny Jono sy ny Toekarena Manga avy ao Antsinanana no nisolo tena azy.
   Lahadinika maro no dinihina amin’izany ka anisan’izany:
  Ny fitantanana maharitra ny Jono ao amin’ny faritra atsimon’nyy ranomasimbe Indiana.
  -Ny famantarana ireo tahirin’hazandrano sy ireo fitaovana ampiasaina amin’ny faritra lalina (Eau profonde).
  Ny ady amin’ny jono tsy ara- dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin- dalàna.
  -Ny fiaraha- miasa amin’ireo vondrom- pitantanana jono hafa izay misy toa ny DOALOS, CTOI etsy akilany.
  -Eo koa ny fankatoavana ireo asa izay vita tamin’ny taona lasa.
  Firenena maro no mandray anjara amin’izany izay ahitana an’i Australia, Chine, Taipei Chinois, Thaïlande, Union Européenne, France, Japon, Corée du Sud, Maurice, Seychelles, Mozambique, Comores, Îles Cook.
 • Nanisana-Antananarivo, Faritra Analamanga
  Atrikasa fiofanan’ireo Mpikambana eo anivon’ny Vondrona Marolafy Nasionaly ao amin’ny FiTI
  Tanterahina mandritra ny 03 hatramin’ny 05 Jolay eny Nanisana-Antananarivo ny fiofanana ho an’ireo Mpikambana eo anivon’ny Vondrona Marolafy Nasionaly ao amin’ny FiTI. Tanjona ny hampiharana ireo tolo-kevitra voalaza tao anatin’ny tatitra voalohan’ny FiTI Madagasikara ny taona 2022 sy hanatsarana hatrany ny fangaraharan’ny sehatry ny Jono sy ny Toekarena Manga eto Madagasikara.
   Ireo mpanamahay avy any amin’ny FiTI iraisam-pirenena no manome ny fiofanana ho an’ireto Mpikambana eo anivon’ny Vondrona Marolafy Nasionaly ireto izay sady hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampiharana izany tolo-kevitra izany eto Madagasikara.Mandray anjara amin’izao fiofanana izao ireo teknisianin’ny Ministera sy ireo rehetra namolavola ny tatitry ny FiTI 2022 miaraka amin’ny fiaraha-monim-pirenena sy ireo Mpiara-miombon’atoka amin’ny Ministera.
 • Andrainarivo- Antananarivo, Faritra Analamanga
  Atrikasa fankatoavana ny fanavaozana indray ireo drafitrasa Nasionaly amin’ny ady amin’ny Jono tsy ara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna
  Efa maro ireo ezaka nentin’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga ho fanamafisana ny ady amin’ny Jono tsy ara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna. Ankohatran’ny fampitomboana ireo sambo hanara-maso ny sisin-dranomasin’i Madagasikara dia zava-dehibe ihany koa ny fanavaozana indray ireo drafitr’asa Nasionaly mahakasika izany ady izany.
  Arak’izany dia tanterahina ny 02 Jolay 2024 eny amin’ny Hôtel Panorama andrainarivo- Antananarivo ny atrikasa fankatoavana ny fanavaozana indray ireo drafitrasa Nasionaly amin’ny ady amin’ny Jono tsy ara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna. Atrikasa irahana amin’ireo mpanamahay avy amin’ny BCPA miaraka amin’ny taha-tsoroky ny WWF.
   Tonga nanokatra izany atrikasa izany ny Tale Jeneralin’ny Jono sy ny Fampamokarana ny Atirano eo anivon’ny Ministera Atoa Razafimandimby Joseph Jean Chrisostophe. Marihina moa fa efa nisy ny atrikasa fakan-kevitra niarahana tamin’ireo mpisehatra rehetra amin’ny Jono sy ireo teknisianin’ny Ministera ary ny mpiara-miombon’atoka talohan’izao atrikasa izao.
 • Mahavatse, Toliara I, Faritra Atsimo Andrefana
  Fanolorana ny sambo Atsantsa II
  Ny ezaka atao momban’ny ady amin’ny jono tsy manara-dalàna, tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna dia manerana ny Nosy. Ny taona 2022 no naterina tao Toliara ny sambo haingam-pandeha ARGOS 710 Antendromaso II izay manana tanjaka 160CV.
   Ankehitriny dia nampiana ity sambo haingam-pandeha YAMAHA M12 900CV nomena ny anarana hoe « Atsantsa II » no natolotra amin’ny fomba ofisialy androany izay ny Minisitry ny Jono sy Toekarena Manga Atoa Paubert Mahatante no nisolotena ny Governemanta, notronin’ireo manam-pahefana tany an-toerana notarihin’ny Prefet an’i Toliara.
  Marihina fa ny « Centre de Surveillance des Pêches » izay miara-miasa amin’ny « Marine Nationale » na ny Tafika an-dranomasina no hitondra ity sambo ity miaraka amin’ny APMF, ny Zandarimariam-pirenena sy ny Polisim-pirenena izay tonga nanatrika izao lanonana izao. Tonga teto ihany koa ny firaisamonim-pirenena, ny Oniversiten’i Toliara ary ny IHSM.
 • Discours de Mr Le Ministre de la Pêche et de l’Economie Bleue, MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert au 5ème Dialogue Mondial sur le développement durable des Océans. Bali, Indonésie (01-05 juillet 2024)
 • Ampandrianomby, Antananarivo, Faritra Analamanga
  Fanaingana amin’ny fomba ofisialy ny drafitrasam-pirenena momban’ny Jono madinika an-dranomasina sy an-dranomamy sy ireo torolalana mahakasika ny fampiasam-bola amin’ny fihariana anaty rano.
    Lanonana roa sosona no notanterahana teto amin’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga Ampandrinomby, anio 24 Jona 2024, ankoatran’ny fanaingana amin’ny fomba ofisialy ny drafitrasam-pirenena momban’ny Jono madinika dia notanterahana androany ihany koa ny fampisehoana ireo boky mahakasika ny torolalana ny fampiasam-bola amin’ny fihariana anaty rano. Hatreto dia tahirin-kevitra miisa 12 no navoakan’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga ho fampiroboroboana izany eto Madagasikara tafiditra anatin’izany ny Jono madinika sy ny fihariana anaty rano. Arak’izany dia afaka mirehareha isika satria isika eto Madagasikara no manana izany « document stratégique » maro indrindra, izay lasa modely aty Afrika. Mpiara-miombona antoka maro no nanohana an’i Madagasikara nahatongavana amin’izao, anisan’izany ny FAO. Nitarika izany Atoa Minisitra MAHATANTE Paubert notronin’ny avy ao amin’ny FAO sy ireo Mpiara-miombona antoka amin’ny Ministera. Marihana fa efa azo jerena ao anatin’ny tranokalan’ny ministera amin’ny teny gasy sy frantsay ireo tahirin-kevitra sy torolalana ireo.  
 • Kaominina Ambonivohitra Antsiranana I, Faritra DIANA
  Fihaonana amin’ireo mpiompy sy ireo izay te-hisehatra amin’ny fiompiana trondro
    Mbola malalaka ny tsena anatiny ho an’ny fiompiana trondro an-dranomamy ao Antsiranana. Ho fanatsarana ny fiompian’ireo mpiompy trondro ao an-toerana sy hidirany amin’ny sehatry ny matihanina kokoa ary ho famporisihina an’ireo izay te-hisehatra amin’izany seha-pihariana izany dia nisy ny famelambelaran-kevitra nataon’Atoa Minisitra MAHATANTE Paubert tamin’izy ireo androany 22 Jona 2024. Tonga maro tokoa izy ireo namaly ny antso tamin’izany, ahitana mpivarotra, mpiompy trondro, mpanjono, mpianatra ary olona tsotra. Namafisin’Atoa Minisitra nandritra ity famelambelaran-kevitra ity moa fa tanjon’ny Ministera ny hanao ny fiompiana trondro toy ny fiompiana akoho amam-borona ka samy hanao izany avokoa ny isan-tokatrano. Tsy adinony ihany koa no nanome ireo toro-hevitra teknika isan-karazany manodidina izay fiompiana trondro izay. Hita sy tsapa fa resy lahatra ny rehetra taorian’izany famelambelaran-kevitra izany ary naneho fahavonona izy ireo fa hisehatra amin’ny fiompiana trondro izay hamorona asa ho azy ireo. Tapaka ary fa hatsangana amin’ny herinandro ho avy izao ny fikambanan’ny mpiompy trondro ao an-toerana.*  
 • Oniversiten’i Busan, Korea Atsimo
  Fanamafisam-pahalalana ataon’ny Fitaleavam-paritry ny Jono sy ny Toekarena Manga Matsiatra Ambony sy Sofia
    Nitohy ny 21 Jona 2024 tao amin’ny Oniversiten’i Busan, ny fanamafisam-pahalalana atao any Korea, ka androany dia ny tatitra isakin’ny firenena mpandray anjara no natao toy ny Politikam-panjakana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina, ireo vinan’ny fanjakana Malagasy izay nasongadina manokana ny fampiroboroboana ny toekarena amin’ny alalan’ny fampamokarana anatirano, tafiditra indrindra amin’ny ady atao amin’ny fiovaovan’ny toetrandro ary ireo karazana fitatera an-dranomasina misy aty amintsika. Narahana fifanakalozana sy fanontaniana naraham-baliny izany rehetra izany niarahana tamin’i Phd Yeajin Jung Oniversité Geogia, « Marine Science ».  
 • Maputo, Mozambika
  Fivoriana voalohany ho an’ny Filan-kevim-pitantanan’ny Ivon-toerana Fandrindrana ny Fanaraha-maso ny Jono ho an’ny Faritra SADC
    Notanterahana tao Maputo, Mozambika, ny 20 Jona 2024, ny fivoriana voalohany ho an’ny Filan-kevim-pitantanan’ny Ivon-toerana Fandrindrana ny Fanaraha-maso ny Jono ho an’ny Faritra SADC (MCS CC SADC) tao aorianan’ny nampanan-kery ilay sata « Charte MCS CC SADC » nanomboka ny 08 Avrily 2023. Miisa 11 ny mpikambana nahazo ny fankatoavan’ny fivorian’ireo Ministra misahana ny Fambolena, ny fanjarian-tsakafo ary ny Jono ato amin’ny Faritra ny SADC tamin’ny 17 Mey 2024 tany Luanda renivohitry Angola, ka isan’izany ny Tale mpanantanteraky ny Ivon-toerana ny Fanaraha-maso ny Jono eto Madagasikara. Ny andron’ny 21 Jona 2024 kosa no nitsidika ilay toerana hanorenana ny Ivon-toerana ao Ka-Tembe, Maputo ireo Mpikambana ao amin’ny Filan-kevim-pitantanana. Misy ireo mpitan-tsoroka sy mpiara-miombona antoka nampiseho ny fahavononana hifarimbona hanohana sy hiara-dalana amin’ny Ivon-toerana ka anisan’izany ny AU-IBAR, WWF, SIF, Traffic, ILO, FishFORCE.  
 • New York, USA
  Fivoriana iraisam-pirenena faha-24, niompana manokana amin’ny fandinihana ny fampiasana ny Ranomasina sy ny Toekarena Manga
    Solontenan’i Madagasikara nanatrika ny fivoriana iraisam-pirenena faha-24, niompana manokana amin’ny fandinihana ny fampiasana ny Ranomasina sy ny Toekarena Manga mba ho fanoitra manampy amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo eran-tany, notanterahana ny 18 Jona hatramin’ny 21 Jona 2024, tao amin’ny Ivon-toeran’ny Firenena Mikambana tao New York, ny Tale Jeneralin’ny Toekarena Manga, eo anivon’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga, Rado RAKOTOSOA. Nanazava ny zava-misy eto Madagasikara, ny politika sy ny paikady ary ny asa miandry hilàna fanohanana amin’ireo mpanohana iraisam-pirenena mba hahafahana mitrandraka maharitra ny ranomasina sy manetsika ny Toekarena Manga ho fanatsarana ny fampanjarian-tsakafo eto Madagasikara ny tenany nandritra ny fandraisam-pitenenana amin’ny maha-isany « Paneliste » azy. Anisan’ny notsindriana manokana tamin’izany ny mikasika ireo mponina any amin’ny Faritra Atsimon’i Madagasikara noho izy ireo mbola ao anatin’ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hanoanana tanteraka mba ho afaka hitrandraka ny ranomasina hanatsara ny fivelomany ankapobeany.  
 • SECREN Antsiranana, Faritra DIANA
  Fanolorana fitaovana avy amin’ny Orinasa mpanjono lehibe ALBACORA
    Nitohy tamin’ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana avy amin’ny Orinasa mpanjono lehibe ALBACORA, orinasa mpamatsy trondro lamatra (thon) ny orinasa PFOI, mba ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny Firenena roa tonta, Governementa Espagnol sy Madagasikara, ny dian’Atoa MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert, Minisitriny ny Jono sy ny Toekarena Manga, tao Antsiranana. Fitaovana nahitana : Radar (01), SIMRAD (01), VHF Sailor (01), Furuno (02), YAESU (01), AOR (01), Fishing gear for tuna (200) ary Fish hook (250) no natolotr’Atoa Imanol LOINAZ EGUIGUREN, Tale Jeneralin’ny Orinasa ALBACORA. Tombanana ho 350 Tapitrisa Ariary ny tombam-bidin’ireto fitaovana azo ireto ka ny mpanjono no mpahazo tombotsoa mivantana amin’izany. Marihana fa mitentina 7 Tapitrisa Euros ny tetikasa hoentin’ireo « Armateur espagnol » aty Madagasikara amin’ny alalan’ny sehatry ny Jono. Nisy ny fanentanana nataon’Atoa Ministra nandritra ny fotoana ny amin’ny maharatsy ny fanaovana jono miafina (pêche clandestin) sy ny fampiasana fitaovana tsy manara-dalàna izay manimba ny tontolo iainana. Nangataka fanomezan-tanana ihany koa izy ary nanentana ny rehetra mba ho sarotiny amin’ny fiarovana ny harena an-dranomasina. Farany, nanaraotra niresaka ny fametrahana ny ZEP Antanimiavotra, Kaominina Ambanivohitra Mantaly, Distrikan’Ambilobe, ihany koa ny tenany, izay tombanana hamokatra zanatrondro 5 Tapitrisa isan-taona. Notanterahana tao amin’ny SECREN, Antsiranana, ny lanonana anio 21 Jona 2024, natrehan’ny solotenan’ny Fanjakana foibe tamin’ny alalan’Atoa Minisitriny ny Jono sy ny Toekarena Manga, Rtoa VPAN, ny solotenan’ny mpikambana eo anivon’ny Parlementa, ny solotenan’ny Faritra Diana, ny Prefektioran’Antsiranana, ny solotenan’ny Ben’ny Tanànan’Antsiranana, ny Tale Jeneralin’ny Orinasa Albacora izay sady nisolotena ny Governementa Espagnol, ny APMF, ny Oximad, ny IST, ny SECREN, ireo manamboninahitra maro isan-karazany ary ireo mpanjono.  
 • Antsiranana, Faritra Diana
  Fandraisana amin’ny fomba ofisialy ny Sambo ATSANTSA V
    Noraisina sy notokan’Atoa Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga, MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert, tamin’ny fomba ofisialy ny Sambo iray haingam-pandeha ANTSANTSA V, natokana hanara-maso ny fandikan-dalàna eo amin’ny Jono sy hiarovana ny sisin-dranomasin’i Madagasikara anio 21 Jona 2024 tao Antsiranana, Faritra Diana. Marihana fa tafiditra amin’ny ezaka tsaratondra (Bonne gouvernance) izao hetsika izao izay fanomezana avy amin’ny Governemanta Japoney. Manana halavana 13m latsaka kely, ahitana milina YAMAHA M12, « Moteur hors bord 900 CV », manana hafainganam-pandeha 100 Km/h ary mandany solika eo amin’ny 250 à 300 l/h eo ho eo. Ao anatin’ny programa « Appui sectoriel » sy ny loharanom-bola manokan’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga no hamatsy solika ity sambo haingam-pandeha ity izay efa misy toe-bola 1 miliara Ariary natokana hoan’izany efa vonona. Marihana fa miisa 03 amin’izao ny sambo miasa ao amin’ny Faritra Diana satria dia efa misy sambo miisa 02 miasa any amin’ireo Nosy manodidina ankoatra ity iray eto Antsiranana ity. Natao hampiasan’ny Fanjakana Malagasy ity sambo ity fa tsy hoan’ny Ministeran’ny Jono sy ny Toekarena Manga irery ihany, porofon’izany ny « Marine Nationale » no mitondra azy.  
 • Sujeong-gu, Seongnam-si, KOREA
  « Capacity Building of Policy and Technology to Respond to changes in the Marine Environment »
    Tao amin’ny foiben’ny KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY na KOICA no nanatanterahana ny fivoriana ho fampahafantarana ireo mpandray anjara nasaina amin’ilay programam-pampianarana sy fifanakalozana traikefa momba ny « Capacity Building of Policy and Technology to Respond to changes in the Marine Environment » izay haharitra 02 herinandro. Firenena 07 no voasolotena amin’izany dia i Côte d’Ivoire, Nigeria, Algerie, Bangladesh, Grenada, Maorisy ary anisan’izany i Madagascar ka ny DRPEB Matsiatra Ambony sy Sofia no misolo tena ny MPEB. Ny tanjona amin’izany dia hanatsara ny fahaiza-manaon’ireo mpandray anjara rehetra mba hiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina ka ahafahana miatrika ny fiovaovan’ny toetrandro. Hisy ny fizarana traikefan’ny Koreanina amin’ireo politikam-panjakany hiatrehana ny fiovaovan’ny toe-trandro. Manomboka ny 21 Jona 2024 ny fampianarana sy ny fizarana traikefa ka ao anatiny ny fitsidihana ireo toerana maro voakasik’izany. Ny KOICA no mpiara-miasa sy mpamatsy vola.  
 • MPEB Ampandrianomby, Antananarivo
  Fitsidihan’ny Filohan’ny vovonan’ny firaisamonim-pirenena miantsehatra amin’ny Jono sy ny Fampamokarana ny atirano aty Afrika no sady Filohan’ny CAOPA
    Araka ny efa voalaza sy fantantsika fa i Madagasikara dia anisan’ny Firenena mitana ny loha-laharana amin’ny fifampitondrana tsara tantana raha aty Afrika no resahana, raha tsy hiresaka ankoatra ny fangaraharana, ny ezaka maro atao amin’ny ady amin’ny jono tsy manara-dalàna, tsy voafanambara, tsy voafehin-dalàna, eo ihany koa ny ezaka atao amin’ny fampandrosoana ny Toekarena Manga… Raha miresaka an’i Madagasikara nefa isika dia tsy adino ny Firenena Afrikana rehetra satria raha ny fandrosoan’i Madagasikara irery dia mety harefo raha tsy eo Afrika, noho izany indrindra, raha miresaka jono eto isika dia miresaka ny jono manerana ny Afrika rehetra. Manoloana izany dia manana anjara toerana i Madagasikara afaka hitokisana hitondra, ho mpitarika eo anivon’ny Afrika hafahana mitondra teny tokana mba hafahana mampivondrona ireo Firenena maro eto Afrika, mba hisian’ny firaisankina, hampandroso sy hampiroborobo ny sehatry ny jono indrindra fa ny jono madinika sy salantsalany aty Afrika izay mamelona olona maro amin’izao fotoana izao. Marihana moa fa aty Afrika no tena ahitana trondro betsaka amin’izao ka izany indrindra no mahatonga ireo Firenena maro mihazakazaka manao fifanaraham-piaraha-miasa aty Afrika mba hafahan’izy ireo mahazo trondro tsara. Noho izany indrindra dia mbola hisy ny fanatsarana ireo « Accord de pêche » amin’ny fotoana fanavaozana izany mba hitondra sy hampiakatra hatrany ny Toekarenantsika eto Madagasikara. Tonga nitsidika an’Atoa Minisitriny ny Jono sy ny Toekarena Manga, MAHATANTE Tsimanaoraty Paubert, tao amin’ny biraony, tao Ampandrianomby, Antananarivo, moa Atoa Gaoussou GUEYE, Filohan’ny vovonan’ny firaisamonim-pirenena miantsehatra amin’ny Jono sy ny Fampamokarana ny atirano aty Afrika (Président de la plateforme des acteurs non étatiques en Afrique pour la pêche et l’aquaculture) no sady Filohan’ny CAOPA (Confédération Africaine des Organisations de Pêche Artisanale) ahitana Firenena mpikambana 29 aty Afrika, androany 20 Jona 2024, niresaka sy nifanakalo hevitra mahakasika izany.